15J Jornada Fem Coop 2013 Femení i plural: les dones i les cooperatives

Us presentem el programa de la jornada Fem Coop 2013 “Femení i plural: les dones i les cooperatives”, que enguany la dediquem a conèixer, donar major visibilitat, aproximar les possibilitats i limitacions que presenta l’economia social per les dones. L’activitat es realitzarà al Col·lectiu Ronda (Carrer Trafalgar, 50 de Barcelona) el proper 15 de juny de 10 del matí, a 7 de la tarda.

Ens volem aproximar a la situació de les dones a l’economia social, i a les relacions de gènere que es practiquen a les cooperatives de treball per saber si aquestes estructures afavoreixen el desenvolupament professional i econòmic de les dones en igualtat de condicions. Us proposem un seguit de taules que ens ajudin a esbrinar si les cooperatives de treball constitueixen una alternativa real d’autoocupació i un laboratori de pràctiques positives per a la democràcia econòmica i l’equitat de gènere.

 

 

10h Taula “Dones i iniciativa econòmica”

La fórmula cooperativa representa un gran avenç en la democratització del dret i l’accés a la iniciativa econòmica. Les cooperatives com a mitjà d’accés a l’ocupació poden implicar una solució a situacions d’atur i alhora millorar les condicions i flexibilitzar els ritmes de treball per fer-los compatibles amb les altres esferes de la vida. En el cas de les iniciatives impulsades per dones, la pràctica de la iniciativa econòmica implica encara un pas més enllà en l’assoliment de la igualtat plena, comparable a l’accés generalitzat de les dones al treball assalariat durant el segle XX.

En aqueta taula comptarem amb la participació de Lola Sanjuan, presidenta de l’Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía (Amecoop) i una representant de l’Escola de Dones Emprenedores-Barcelona Activa (Odame), ambdues entitats adreçades a promoure la iniciativa econòmica individual i col·lectiva de dones.

11.30h Taula “Dones i accés al crèdit”

En un panorama europeu i estatal on les dones només accedeixen nominalment al 6% i 3% dels crèdits per a engegar projectes econòmics, el suport financer per posar en funcionament les seves iniciatives prové majoritàriament de l’entorn familiar o proper.

En aqueta taula comptarem amb la participació de Rosa Miró i Núria Suñé, membres del Coop57 (Serveis Financers Ètics i Solidaris), Maite Palomino de la Fundació Internacional de la Dona (FIDEM), i Josep M. Gasch, secretari del Patronat de la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA), entitats amb línies obertes per facilitar l’accés a finançament a projectes impulsats per dones i d’interès social.

16h “Tendències i possibilitats de l’economia cooperativa per a les dones”

Els diferents estudis sobre la situació de les dones a l’economia cooperativa a l’Estat espanyol i a Catalunya il∙lustren que aquest sector és més favorable per la participació laboral de les dones, que els permet accedir a categories i nivells salarials més equitatius respecte els homes, així com accedir en major mesura a llocs de direcció i responsabilitat. Un model d’empresa que, d’altra banda, integra de manera natural en el funcionament normal del projecte econòmic el sentit de la responsabilitat social.

En aqueta taula comptarem amb la participació de les responsables de la recerca en curs “Femení i plural: les dones a l’economia cooperativa”, guanyadora dels ajuts Francesca Bonnemaison 2012; de Mònica Reig, coautora de la investigació “Realitats i reptes del cooperativisme de treball i de serveis a Catalunya” (Fundació Seira) i una persona responsable del “Estudio sobre la realidad social y laboral de las mujeres en las Cooperativas de trabajo Asociado en España” (Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado) per confirmar.

17.30 “Les dones a les cooperatives”

Taula rodona en què intervindran cooperatives formades íntegrament per dones, que incorporen la perspectiva de gènere en la seva activitat econòmica i proven d’implementar polítiques aplicades de conciliació. Ens interessa compartir amb elles en quin grau i de quina manera les cooperatives de què formen part basteixen i practiquen metodologies d’organització del treball i bones pràctiques en matèria d’equitat, conciliació, sostenibilitat i cura i accés al crèdit.

Han confirmat la seva participació Neus Andreu de Fil a l’agulla, SCCL i Pepi Domínguez de Titània-Tascó, SCCL.

Durant tot el dia hi haurà servei de mini-bar i paradeta amb material vinculata amb l’economia social. Esperem comptar amb la vostra participació.

Col·laboren:

Pots llegir la notícia original a la pàgina Sants.coop: