Del 8 al 30 d’Abril es realitzaran les jornades “Quin barri volem? De les resistències a la construcció col·lectiva”.”

Organitza l’Assemblea de Barri de Sants.

Espai: Plaça Josep Pons, també dita Bonet i Muixí i popularment coneguda com a plaça Màlaga.

Objectius de les jornades:

Sants és un barri d’un ric teixit associatiu, polític i cultural. L’ABS és el reflex de l’ampli espectre de col·lectius, que aposta per construir alternatives reals alhora que combat les injustícies del sistema que patim.

En la dinàmica actual del barri hem detectat que hi ha una mancança en la construcció col·lectiva del barri que volem. Volem reforçar l’Assemblea de Barri de Sants perquè aquesta vagi més enllà de ser un espai de trobada i coordinació. Per dotar al barri d’un espai de contrapoder fort. Amb la fortalesa de saber que hi ha un munt de col·lectius darrere generant lluites i noves realitats transformadores. Construïm un barri comú de veritat, treballant des del carrer, coordinant-nos sense jerarquies, i aprofitant la multitud d’espais i fronts per amplificar les lluites.

Aquestes jornades tenen un doble objectiu. Per un costat volem visibilitar les lluites que estan duent a terme al barri els diferents col·lectius en temàtiques concretes. Fer-nos pròpies aquestes i que transcendeixin els propis col·lectius per passar a ser comunes.
I per altre banda volem analitzar quines necessitats de lluita hi ha. En quins àmbits hem de centrar els esforços. Per fer-ho volem escoltar quins són els problemes de la gent del barri. Les jornades estan pensades com un espai de trobada i debat, obertes a plantejar i replantejar tot el que creguem oportú. Però no estem soles en la ciutat de barris que volem construir. Buscarem compartir experiències amb altres barris per aprendre de les lluites germanes.

Per tant fem una invitació a totes les individualitats i col·lectius del barri a fer-se pròpies les jornades i a participar per generar el barri que volem.

Programació:

Divendres 8 d’Abril:
18h Quina festa major t’agradaria?
Vine a organitzar les Festes Alternatives entre totes!

Assemblea Oberta de la Festa Major Alternativa de Sants

Dissabte 9:
Tot el dia: Primavera Cooperativa
Vine a gaudir de bon ambient i conèixer les cooperatives del barri.

Diumenge 10:
12h Educació comunitaria: projectes i reptes.
Taula rodona amb diferents projectes d’educació alternativa.

Diumenge 10 d’Abril:
18h Debat: Lluitem contra la precarietat. Que és un sindicat de barri?
Amb la participació de projectes semblants a altres barris i sindicats combatius.

Dissabte 16 d’Abril:
Matí: Festa per l’educació pública. Jornada lúdica i reivindicativa a l’Espanya industrial
Organitzada per l’Assemblea Groga de Sants.

Per més informació //assembleagrogasants.blogspot.com/

12h: Lluitant per l’habitatge
Amb la participació de la PAH i el grup d’habitatge de Sants

17h: Com afecta el turisme a Sants? Volem una ciutat feta pels turistes o per la gent que hi viu?
Volem una ciutat feta pels turistes o per la gent que hi viu?

Diumenge 17 d’Abril:
18h: El paper del jovent al barri.

Dissabte 30.
11h A l’arrel del problema: L’horta alliberada!
Autogestió de l’agricultura i les places.

12885801_977583945629170_5253100392440176548_o

Pots llegir la notícia original a la pàgina web de la Xarxa d'Intercanvi: