Com vols que es digui el calaix de Sants? (fins el 25 de maig)

Ja falta poc perquè els veïns i veïnes puguem transitar per la coberta del calaix de les vies de Sants.

Tot i que no vam aconseguir el soterrament total de les vies que volia el barri, li hem de posar un nom a la coberta.

Des del Centre Social de Sants obrim un període de consulta, fins el 25 de maig, a totes les persones que vulguin dir la seva sobre el nom que ha de rebre aquesta coberta.


(function(){var qs,js,q,s,d=document,gi=d.getElementById,ce=d.createElement,gt=d.getElementsByTagName,id=’typef_orm’,b=’//s3-eu-west-1.amazonaws.com/share.typeform.com/’;if(!gi.call(d,id)){js=ce.call(d,’script’);js.id=id;js.src=b+’share.js’;q=gt.call(d,’script’)[0];q.parentNode.insertBefore(js,q)}id=id+’_’;if(!gi.call(d,id)){qs=ce.call(d,’link’);qs.rel=’stylesheet’;qs.id=id;qs.href=b+’share-button.css’;s=gt.call(d,’head’)[0];s.appendChild(qs,s)}})()

Pots llegir la notícia original a la pàgina web de Centre Social de Sants: