Rajoles Hidràuliques Filla de Isidro Torres

L’aparició  de la rajola hidràulica va estar molt lligada a la generalització del ciment. Gràcies a la importació de maquinaria provinent de França, les primeres fàbriques s’establiren a Catalunya cap a la dècada de 1860-1870.

La seva consolidació i popularització s’estengué fins a la meitat del segle XX. Era un negoci rendible i versàtil, la demanda creixent i els costos de producció assumibles van facilitar la proliferació de tallers arreu del territori.  El marcat caràcter industrial de Sants i el continu creixement urbanístic arran de l’arribada de les fàbriques, explicaria que entre 1913 i 1940 cohabitessin diversos tallers i empreses relacionades amb la producció d’aquests mosaics. 

Al carrer de Blanco 52 es localitza primer el Taller Hija Isidro Torres que, tot i desconeixent l’any d’inici d’activitat, es conserven catàlegs de mostres datats entre 1912 i 1926. L’any 1928 i fins a 1940, en el mateix emplaçament, s’ubicà  el taller de J.Ral Escofet. Amb una producció relativament senzilla, s’aconseguiren uns resultats de qualitat. La millora de la tècnica i dels seus acabats van permetre que fos valorat, no només per les seves qualitats tècniques, sinó també per les estètiques.

Article de Marta Sánchez Natera

Pots llegir la notícia original a la pàgina Memòria de Sants: