L’INSTITUT ESCOLA ARTS: UN PROJECTE TRANSFORMADOR ENLLUITA

L’IE Arts es va estrenar el curs 2019-2020, fruit de la fusió entre l’Escola Miquel Bleach i l’Institut Joan Coromines. Temporalment, s’incorpora l’edifici de l’antiga escola de monges de Sant Vicenç de Paül. El setembre del 2022, el complex educatiu ha d’estar unificat a l’espai que avui ocupa l’Institut.

Des de fa dos anys, el projecte d’Institut Escola engresca moltes famílies de la Bordeta i d’Hostafrancs atesa la seva aposta valenta per un projecte inclusiu i respectuós amb els ritmes d’aprenentatge i els interessos d’infants i adolescents. Treballa a partir de l’experiència en què l’art, a través del projecte Tàndem amb el MNAC, hi juga un paper central. L’equip educatiu i les famílies estan motivades, il·lusionades i convençudes del valor de l’escola pública i arrelada al barri.

La satisfacció de formar part d’un projecte innovador i transformador s’ha vist enterbolida, però, per la manca d’inversió i de cura que el Consorci d’Educació de Barcelona, organisme participat per la Generalitat i l’Ajuntament, ha tingut envers l’Institut Escola.

Els infants més petits i els cursos d’ESO s’ubiquen a l’antiga escola de monges, al carrer de l’Àliga. Han iniciat el curs coincidint amb una obra major en la part de l’edifici que no pertany a l’escola, amb enderrocs i alts nivells de soroll, incompatibles amb l’activitat docent i amb el benestar d’alumnat i professorat, i amb danys a alguns elements del centre educatiu. El Consorci és responsable de la ubicació actual de l’escola i és qui ha realitzat el contracte amb la congregació titular del conjunt de l’edifici, també de la part en obres, però s’ha desentès d’aquesta qüestió; el Districte de Sants-Montjuïc s’ha limitat a oferir mediació amb la empresa constructora que, 2 mesos més tard, ha resultat en un acord de respecte de l’horari lectiu.

El projecte d’Institut Escola requereix remodelar i ampliar l’actual edifici de l’IES Coromines. S’hi han d’encabir 26 grups d’alumnes d’entre 3 i 16 anys amb necessitats educatives molt diferents. L’adequació de l’edifici que acollirà de forma definitiva el projecte educatiu, així com de tot l’espai exterior, és cabdal per a donar continuïtat educativa des de la primera infantesa fins a l’adolescència i per a respondre al model pedagògic respectuós, capdavanter i transformador que el conjunt de la comunitat educativa desitja – i pel qual treballa – i el Consorci diu defensar.

Malgrat això, la comunitat educativa no té un coneixement clar de la inversió que el Consorci està disposat a fer, els pressupostos són opacs i no es compta amb un calendari d’execució d’obres, tot i que la nova ubicació ha d’estar en marxa el setembre de 2022 i que hi haurà activitat lectiva a l’edifici fins al juny del mateix any.

Sí que se sap, però, que el projecte parteix d’una reducció considerable d’espai de pati, tot i que gairebé es doblarà l’alumnat. També, que la superfície proposada d’edifici impossibilita l’existència d’espais educatius específics, amb menys laboratoris i menys aules de desdoblament. En el càlcul de superfície útil s’inclouen passadissos i d’altres espais de trànsit.

La reducció d’espai exterior es considera inadmissible, en un moment d’aposta ferma de la comunitat educativa (i, suposadament, també, de l’Ajuntament de la ciutat) per l’ampliació de patis i per fer-los espais verds, i quan es coneix bé l’impacte positiu d’aquests espais sobre la salut i el desenvolupament de l’alumnat. A més, el barri pot perdre un nou lloc verd confortable a prop d’una gran artèria de tràfic rodat. La comunitat educativa de l’IE ARTS defensa una escola pública i inclusiva, un equipament integrat i obert al barri, i creu fermament en el projecte pedagògic que s’està desenvolupant. L’IE ARTS  compta amb un equip docent dedicat i compromès i amb unes famílies motivades i organitzades. Només li manca que l’Administració i, concretament, el Consorci d’Educació de Barcelona, compleixi amb la seva responsabilitat i amb el deure que té envers la ciutadania: garantir una escola pública inclusiva i de qualitat dotada de recursos i de pressupost.

Pots llegir la notícia original a la pàgina web de La Burxa: