El veïnat allibera l’espai públic amenaçat pel negoci del tanatori

Amb el lema “Aquesta plaça és la plaça de tothom, fem-la nostra!”, la plataforma Stop Tanatori Sants ha convocat el 6 de desembre a les veïnes de Sants a la plaça Nova del carrer Viriat, per a la inauguració de l’espai alliberat pel barri, al costat de l’antiga fàbrica dels Germans Climent que va esdevenir un parc infantil durant 25 anys. Gairebé un any després de l’organització veïnal de la protesta amb la formació de la plataforma, les veïnes han decidit d’aquesta manera fer-se seu l’espai amenaçat per un projecte privat especulatiu consistent en la construcció d’un tanatori.

El juny de 2019 els propietaris de la finca, la família Heras, comunicaven un increment del lloguer del 300% al negoci del parc infantil Happy Park, una pujada “abusiva i desorbitada” per a les veïnes de la plataforma, que s’organitzava el febrer de 2020 “contra l’especulació i gentrificació que suposa per al barri de Sants l’enderrocament d’un edifici modernista considerat patrimoni cultural –l’edifici està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local– i la posterior construcció de la funerària” per l’empresa promotora del projecte, Funeraria San Ricardo SL, vinculada amb l’asseguradora Ocaso i el proveïdor municipal Hygeco España.

Un pla il.legal que no compleix les ordenances municipals

L’Ajuntament de Barcelona, per la seva banda, aprovava el 8 de novembre el Pla Especial Urbanístic Integral (PEUI) per a “la concreció d’ús i determinació de les condicions de l’edificació de la parcel·la del carrer Comtes de Bell-Lloc 76-78 de Barcelona”. Aquest pla preveu que el promotor, la funerària San Ricardo SL, es comprometi a realitzar la urbanització de la plaça pública del carrer Viriat, amb una “clara intencionalitat d’ocupació de l’espai públic per part de l’empresa funerària per convertir-lo en la seva esplanada d’acomiadament”, segons Stop Tanatori Sants. En canvi, els responsables municipals no veuen indicis ni voluntat d’ocupació de l’espai veïnal, ni tampoc necessitats més imminents a l’entorn.

Des de la plataforma veïnal s’hi oposen perquè segons les veïnes “l’espai afectat pel pla està recollit al Pla General Metropolità (PGM) com a espai destinat a Parcs i Jardins des de fa més de 40 anys”. El veïnat oposat al projecte argumenta que, tot i que una esplanada d’acomiadament és un espai necessari per a desenvolupar l’activitat funerària de tanatori, els promotors del pla “no poden apropiar-se de la plaça perquè l’ordenança de Serveis Funeraris de Barcelona no ho permet, ja que segons l’article 72.3 de l’Ordenança de Medi Ambient, els espais verds d’ús públic han d’estar a disposició de tot aquell que en pugui gaudir, per la qual cosa no s’admetran comportaments o actituds que suposin un ús privat”.

D’altra banda, l’article 20 de l’esmentada ordenança diu que “els espais de les sales de vetlla han de ser els adequats, per tal d’evitar que la família i les visites, i públic en general, hagin de romandre ocupant l’espai públic durant el temps de durada de la vetlla”. “És a dir que, segons aquesta ordenança, tot tanatori ha de disposar dels espais adequats que garanteixin el caràcter íntim i reservat que mereix l’activitat, per tal de no ocupar la via pública en cap moment durant les vetlles”.

En definitiva, per a la plataforma el PEUI de San Ricardo SL no compleix les condicions requerides per desenvolupar la seva activitat i, malgrat tot, l’Ajuntament de Barcelona “per complicitat i no per legalitat ni responsabilitat, ha aprovat un pla il·legal que afavoreix a un privat, en perjudici del barri”. “Es tracta d’un delicte de prevaricació”, conclouen les veïnes d’Stop Tanatori Sants, que afegeixen que l’entorn té necessitats molt més urgents com la millora dels entorns escolars al carrer de Puiggarí, entre d’altres.

Pots llegir la notícia original a la pàgina web de La Burxa: