Assemblea Indignada de Sants

Assemblea Indignada de Sants, fruït de l’acampada a Plaça de Sants durant el 15M.